Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sokolnická mluva

28. 12. 2013

ATRAPA - napodobenina kořisti 
BALAST - nestravitelná část potravy (peří, srst), která tvoří vývržek 
ČEPIČKA - kožená kukla, která zastíní dravci výhled a zklidní ho 
DIVOCH - dravec v šatu mladých před první zimou 
DLOUŽEC - kožený řemínek nebo šňůra na uvázání dravce k posedu (asi 1,5 m dlouhý) 
DRAVCI NÍZKÉHO LETU - čeleď krahujcovití a orli 
DRAVCI VYSOKÉHO LETU - čeleď sokolovití 
HAGARD - dravec v šatu starých 
HALUZNÍK - dravec v šatu mladých, začíná opouštět hnízdo, nelétá 
HNÍZDOŠ - maličký dravec, který není ještě schopen stání v hnízdě, má prachové peří 
HRAZDA - typ posedu, vodorovná tyč ve výši prsou sokolníka, mezi tyčí a zemí je plátno 
CHVATY - pařáty dravce 
CHVATOVÁ POUTA - kožené řemínky, které jsou připevněné na pařátech dravce 
IMPRINTING - vtisknutí člověka jako rodiče a pozdějšího partnera 
JANGOLI - kožený pásek na krku dravce, s jehož pomocí se dravec vrhá (dnes už se moc nepoužívá) 
KALHOTKY - opeření na pařátech, zpravidla delší pera přečnívající nad stojákem 
KONDICE - tělesný stav dravce 
KNOFLÍK - zakončení některých pout a dříve dloužců, několikrát přeložená kůže tvořící pevný uzel 
KROUŽIVÉ ČEKÁNÍ - způsob lovu, dravec krouží nad sokolníkem a psem, kořist loví střemhlavým letem 
LAPARD - dravec v šatě mladých, chycen po 31.12 prvního roku svého života 
LEHKÝ SOKOL - ochotně krouží vysoko, nesouvisí to s hmotností 
LETKY - velká pera křídel 
LOVECKÝ STYL - způsob lovu, který je charakteristický pro určitý druh 
OBLOUK (JESTŘÁBÍ) - typ posedu pro orly a jestřáby, tvar oblouku 
OBRATLÍK - 2 kroužky spojené nýtkem tak, aby se mohly volně otáčet, mezi chvat. pouty a dloužcem 
ONÁŠENÍ - seznámení dravce s okolím a sokolníkem, dravec se nosí na pěsti 
OZOBÍ - žlutá lysá kůže u kořene zobáku 
PAŘÁT - noha dravce, pouze prsty a drápy 
PEŘENEC - také vábítko, kožená podkova s ptačími křídly, cvičí se na něm lov ptáků 
 PRŮLET - chybný útok dravce 
RÝDOVÁK - ocas 
STOJÁK - noha, mimo prstů a drápů (zpravidla ta neopeřená část) 
STŘÍKANEC - trus 
ŠAT - opeření 
ŠAT STARÝCH - opeření dospělých ptáků 
ŠAT MLADÝCH - opeření mladých ptáků 
ŠPALEK (SOKOLÍ) - typ posedu pro sokoly a orly, špalek na tyči 
TERČEK - samec dravce (z latinského "tercius") 
ÚTOČNÝ LET - útok 
VÁZÁNÍ - chycení kořisti dravcem a její držení 
VEDENÍ KOŘISTI - odnášení kořisti před sokolníkem 
VLEČKA - vycpaná kůže savců, cvičí se na ní lov savců 
VOLÁNÍ - křik dravců, především mladých 
VOLNÉ SLEDOVÁNÍ - způsob lovu, dravec přeletuje ze stromu na strom nad jdoucím sokolníkem 
VRHÁNÍ - vypouštění dravců z ruky prudkým pohybem paže vpřed 
VYRÁŽENÍ - pokusy o únik z pěsti nebo posedu, seskakování 
VÝVRŽEK - nestravitelné zbytky potravy, které dravec vyvrhne 
ZÁRAZ - rychlé usmrcení kořisti ulovené dravcem od sokolníka, která je dosud živá 
ZÁSTĚRKA - delší peří pod rýdovákem 
ZASTÍNĚNÍ DRAVCE - nasazení čepičky, opakem je odstínění 
ZBLOUDĚNÍ - ulétnutí cvičeného dravce, ztratí se z dohledu a je třeba jej rychle najít 
ZBRANĚ - drápy dravce